Home Team Klachten Therapieën Netwerken Praktijk Contact Nieuws Plattegrond

Functies

kinderfysiotherapeut

Aanwezig

dinsdag, woensdag en vrijdag

Over mij

Mijn naam is Jacqueline van der Veen, na mijn afstuderen in 1986 heb ik me gespecialiseerd in het werken met kinderen, vanaf 1994 ben ik verbijzonderd kinderfysiotherapeut.

Ik heb op meerdere praktijken en instellingen gewerkt en heb ervaring met verschillende soorten aandoeningen bij kinderen op variërende leeftijden . Dus zowel met zuigelingen ( vroegbehandeling), met jongere kinderen als met de oudere groep kinderen in basisschoolleeftijd. In het buitenland heb ik 15 jaar in de revalidatie met kinderen gewerkt.

Een van de opleidingen die ik heb gedaan betrof sensorische integratie, waarbij de zintuiglijke waarneming en de afwijkingen daarvan centraal staan.

In het buitenland heb ik mij gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van de motoriek bij het jonge kind (0-4 jaar) met syndroom van Down. Over die groep kinderen geef ik nascholing aan collega´s.

De kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar op het gebied van het bewegend functioneren. De kinderfysiotherapeut werkt altijd volgens een behandelplan; waar nodig in overleg met andere disciplines zoals de arts, leerkracht , logopedist of ergotherapeut.

De kinderfysiotherapeut werkt op verwijzing van de huisarts, consultatiebureauarts, kinderarts of elk andere specialist betreffende kinderen, maar kinderen kunnen ook doorverwezen worden door de leerkracht, remedial teacher, intern begeleider, ergotherapeut of logopedist.

Voor elke vraag betreffende de motorische ontwikkeling van uw kind kunt u ook zonder verwijzing terecht bij de kinderfysiotherapeut.

Onze praktijkruimte is mede ingericht voor het werken met kinderen .

© Fysiotherapie Transvaal