Home Team Klachten Therapieën Netwerken Praktijk Contact Nieuws Plattegrond
Bekkenwerk
Chronisch zorgnet
Luchtwerk
Neuronetwerk
Traumanetwerk
Chronisch Zorgnet

Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk en wordt gevormd door drie onderdelen:
  • Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) ; 'Etalage benen'
  • Longaandoeningen
  • Hartrevalidatie

Ruim 2750 gespecialiseerde therapeuten bieden gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding aan mensen met bovengenoemde aandoeningen.

Chronisch Zorgnet is de voorzetting van Claudicationet. Dit werd ruim tien jaar geleden opgericht voor patiënten met ´etalagebenen´, ofwel perifeer arterieel vaatlijden. Dit netwerk is nu opgegaan in Chronisch Zorgnet.

Chronisch ZorgNet bouwt die bewezen succesvolle aanpak in kwaliteit én kosten nu verder uit naar andere chronische aandoeningen, te beginnen met de behandeling van hartpatiënten en patiënten met COPD. Chronisch ZorgNet werkt continu aan het verbeteren van de zorg voor deze patiënten, zo dicht mogelijk bij huis in sterke netwerken met andere zorgverleners en in nauwe samenwerking met diverse beroeps- en patiëntverenigingen.

Kijk voor meer informatie op: www.chronischzorgnet

Sinds april 2020 zijn onze longfysiotherapeuten ook geschoold in het begeleiden van patiënten na een corona besmetting.

Onze therapeuten aangesloten bij het Chronisch Zorgnet zijn Sarah Meijers en Marijke Wiechers.Bron: chronischzorgnet.nl


© Fysiotherapie Transvaal