Home Team Klachten Therapieën Netwerken Praktijk Contact Nieuws Plattegrond
Administratie
Tarieven
Praktijkreglement, Alg. voorwaarden
Klachtenregeling
Privacy reglement van onze praktijk
Praktijk reglement- Algemene voorwaarden

Belangrijke algemene informatie !!!

 • Let op: fysiotherapeutische behandeling wordt in principe alleen vergoed in de aanvullende verzekering. In sommige gevallen in de basisverzekering na de 20ste behandeling in de aanvullende verzekering en bij een paar indicaties direct vergoeding uit de basisverzekering. Dit valt wel onder het eigen risico van dat jaar. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te weten of u aanvullend verzekerd bent. Indien u niet aanvullend verzekerd bent, is fysiotherapeutische behandeling voor eigen kosten, zie hiervoor het submenu met Tarieven.
 • Wij zijn verplicht om uw legitimatie te controleren. Neem voor een eerste afspraak dan ook altijd een geldig legitimatiebewijs en uw zorgverzekeringspasje mee.
 • In principe is een verwijsbrief niet noodzakelijk voor fysiotherapeutische behandeling. Echter, bij een aantal situaties is dat wel noodzakelijk, bijvoorbeeld na een operatie, bij aan huis behandeling of een chronische indicatie.
 • Tijdens uw eerste afspraak vindt er een intakegesprek plaats en afhankelijk van de complexiteit van de problematiek, daaropvolgend een lichamelijk onderzoek. Indien er een indicatie voor fysiotherapie is, stelt de fysiotherapeut in overleg met u een behandelplan op. Vervolgens wordt er een nieuwe afspraak gemaakt om de fysiotherapeutische behandeling te starten.
 • Contractueel zijn wij verplicht te voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Om aan deze eisen te kunnen voldoen moeten wij onder andere gedetailleerde verslaglegging bij houden. Dit gebeurt middels een intakegesprek en het bijhouden van het fysiotherapeutisch dossier tijdens de behandeling. De verwerking van alle (persoons)gegevens is conform het privacyreglement. Een beknopte beschrijving is te vinden onder het item 'Prvacyreglement of verder in het AVG praktijkdocument.'
 • Er is een gereserveerde behandeltijd, zorg dat u op tijd bent.
 • Wanneer u een afspraak heeft, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte tot uw behandelend therapeut u komt halen.
 • Wij stellen het op prijs als u een eigen handdoek meeneemt voor de behandeling.
 • Indien u een gemaakte afspraak niet na kunt komen, dient u deze tenminste 24 uur van tevoren telefonisch of mondeling af te zeggen. Indien de afspraak niet binnen 24 uur is afgezegd brengen wij 23,- euro in rekening.
 • Uw zorgverzekeraar en de medewerkers van onze praktijk stellen uw mening op prijs.
 • Wij willen graag weten wat u vindt van de geboden zorg. Uw medewerking kan gevraagd worden door uw fysiotherapeut voor het invullen van een enquete. Deze enquete is anoniem en wordt online afgenomen door de firma Mediquest in opdracht van de zorgverzekeraars.
 • Schakel tijdens de behandeling uw mobiele telefoon uit.
 • Voor FysioGroepHaaglanden (FGH) doet onze praktijk nu mee aan een Pilot onderzoek en wij leveren daar data voor aan via de Landelijke Database Fysiotherapie. Deze data is volledig anoniem en niet te herleiden en betreft een aantal gegevens over o.a diagnosecodes, leeftijd, behandelcodes, etc. Wanneer u niet akkoord gaat met het verstrekken van deze gegevens, kunt u dat aan ons kenbaar maken.


© Fysiotherapie Transvaal