Home Team Klachten Therapieën Netwerken Praktijk Contact Nieuws Plattegrond
Manuele therapie
Kinderfysiotherapie
Hydrotherapie
Bekken(bodem) therapie
Lage rug- en bekkenpijn
Medische Trainings Therapie
Dry Needling
Manuele lymfdrainage
Sportfysiotherapie
Kinderfysiotherapie

Een kinderfysiotherapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie de vervolgopleiding kinderfysiotherapie gevolgd en heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar. De praktijkruimte is mede ingericht voor het werken met kinderen.

Bij zuigelingen en peuters bestaat de behandeling voor een groot gedeelte uit hantering en speladviezen aan de ouders. Waar nodig kan de kinderfysiotherapeut uw kind ook aan huis behandelen. Behandelindicaties zijn motorische ontwikkelingsachterstand, asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding, te vroeg geborene (pre/dysmature kind), plexus brachialis laesie t.g.v. de bevalling, cerebrale parese, huilbaby.

Bij oudere kinderen richt de behandeling zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het oefen en spelmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en is bedoeld om de bewegingsontwikkeling te stimuleren en plezier in bewegen te vergroten. Behandelindicaties zijn motorische ontwikkelingsachterstand, afwijkend looppatroon, cerebrale parese, DCD, schrijfproblemen/stoornissen in de fijne motoriek, houdingsproblemen, jeugdreuma, senso-motorische problemen, hersenletsel t.g.v. een ongeluk, aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden.

Waar nodig volgt overleg met andere disciplines, zoals de ( verwijzend) arts, leerkracht, logopedist, ergotherapeut of kinderpsycholoog. Verwijzing vindt meestal plaats via een arts, maar kan ook via de leerkracht van school tot stand komen. Ook kunt u via directe toegankelijkheid zonder verwijzing terecht indien u als ouder signaleert dat uw kind mogelijk in zijn ontwikkeling wordt belemmerd.

Bij behandeling door een geregistreerd kinderfysiotherapeut worden de kosten meestal geheel vergoed door de zorgverzekeraar. De kinderfysiotherapeut kan u daarover bij aanvang van de behandeling informeren.

In Fysiotherapiepraktijk Transvaal is Jacquline van der Veen werkzaam als kinderfysiotherapeut.

Naast de behandelmogelijkheden in onze praktijk werken wij in een breder verband samen met verloskundige praktijk Ella, kraamzorg Wereldwonder en de Psycho-informa groep jeugdpsychologie onder de naam Familia, een uniek concept met als doel het jonge kind een zo goed mogelijke start te geven en (aanstaande) ouders daarbij te ondersteunen (www.familiadenhaag.nl). Het adres van Familia is Steijnlaan 192, dit is twee deuren naast de Fysiotherapie praktijk op 186-188© Fysiotherapie Transvaal