Home Team Klachten Therapieën Netwerken Praktijk Contact Nieuws Plattegrond
Artrose
Beroerte/CVA
COPD luchtwegklachten
Diabetes
Etalage benen
Hartfalen
Hernia
Lage rugpijn
Nekpijn
Osteoporose
Reuma
Sensorische klachten
Sportblessures
Stuitproblemen
Bekken(bodem) klachten
Whiplash
Zwangerschapsklachten
COPD luchtweg klachten
In samenwerking met de huisarts en/of longarts kunt u voor uw longklachten bij ons in de praktijk terecht. Ook kunt u rechtstreeks een afspraak maken voor informatie.

Wij behandelen naast COPD ook andere longaandoeningen zoals: bronchiectasieen, sarcoidose, sclerodermie, longfibrose, post longtransplantatie, astma, ademdysregulatie en hyperventilatie.

COPD is een verzamelnaam voor onder meer de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem. Het is een ongeneeslijke ziekte met ernstige benauwdheid als belangrijkste kenmerk. Bij COPD is er sprake van een luchtwegobstructie (blokkade), door chronische ontstekingen in de luchtwegen, die blijvende schade kunnen veroorzaken. De elasticiteit van de longen neemt af.
Als u COPD heeft, heeft u daardoor vaak adem tekort. Bijvoorbeeld bij het traplopen, wandelen, werken of aankleden.

Therapietijden
Maandag; 13.00-14.00
Dinsdag 13:00-14:00
Woensdag 11:00-12:00
Donderdag 13:00-14:00
Vrijdag 13:00-14:00

Therapeuten.
Bij Fysiotherapie Transvaal zijn Marijke Wiechers en Sarah Meijers verantwoordelijk voor de COPD-zorg. De praktijk is aangesloten bij Luchtwerk (COPD expertisegroep regio Den Haag e.o., klik hier voor een link naar de website.) De doelen van fysiotherapeutische behandeling voor COPD zijn:
  • Het verminderen van kortademigheid/benauwdheid
  • Het verbeteren van de kracht en het inspanningsvermogen
  • Het verbeteren van de dagelijkse fysieke activiteiten
  • Het aanleren van hoest- en ademhalingstechnieken
  • Het verbeteren van kennis over COPD, vergroten van het zelfmanagement en het vertrouwen en plezier opbouwen om dingen te kunnen (blijven) doen
  • Het verminderen van het aantal longaanvallen (periodes met meer longklachten)

Behandeling.
De behandeling van COPD is bij voorkeur in groepsverband vanwege lotgenotencontact en omdat je op deze manier van elkaar kunt leren en elkaar kunt stimuleren. Trainen gebeurt in een veilige omgeving, onder begeleiding van een fysiotherapeut. Er wordt niet gek opgekeken wanneer je moet hoesten.

Wij houden u goed in de gaten door het meten van de saturatie (zuurstofgehalte in het bloed), uw bloeddruk en de hartslagfrequentie. Tevens is het mogelijk om met zuurstof te trainen.

Vergoeding. Om voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen moet de patiënt voldoen aan:
1. Minimaal Gold classificatie II of hoger (tabel 1).
2. Het (maximum) aantal behandelingen waar de patiënt recht op heeft is gekoppeld aan de zwaarte van de aandoening. De criteria hebben betrekking op de ernst van de symptomen en het aantal en ernst van de longaanvallen (exacerbaties).

Wat wordt wanneer vergoed?
Er wordt een onderscheid gemaakt in het maximaal aantal behandelingen in het eerste behandeljaar en het maximaal aantal vervolgbehandelingen in de jaren daarna. De behandelingen in het tweede en in de volgende jaren worden ´onderhoudsbehandelingen´ genoemd. In tabel 3 lees je wat wanneer vergoed wordt.

Heb je COPD stadium II of hoger van de GOLD-classificatie? Dan vergoedt de basisverzekering behandelingen onder begeleiding van een longfysiotherapeut.

De eerste 12 maanden krijg je:
- 5 behandelingen bij klasse A
- 27 behandelingen bij klasse B
- 70 behandelingen bij klasse C en D

Na de eerste 12 maanden krijg je, indien nodig, nog eens:
- 3 behandelingen bij klasse B
- 52 behandelingen bij klasse C en D

Jouw longfysiotherapeut bepaalt in samenwerking met de longarts of huisarts in welke klasse de behandeling valt.


© Fysiotherapie Transvaal